Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00449
30-05-1952
Actoren
Brief en verslag
Samenvatting
Verslag ministersconferentie inzake de EDG, d.d. 19 t/m 21 mei 1952.
Stikker meldt dat door de omvangrijke agenda en de moeilijkheden die tijdens de besprekingen zijn gerezen het niet mogelijk bleek om de besprekingen in drie dagen af te ronden. De conferentie werd op 23 mei te Straatsburg voortgezet, aangezien de vertegenwoordigers daar aanwezig moesten zijn bij de vergaderingen van de Raad van Europa. Op 27 mei vond in Parijs de ondertekening plaats.
Stikker bespreekt de punten die aan de orde kwamen.
Terugziende op de ontwikkelingen sinds het moment dat Nederland aan de besprekingen over een Europees leger is gaan deelnemen, concludeert hij dat veel in de richting van de Nederlandse wensen is gewijzigd en dat er geen punten meer zijn waarop Nederland zich zou kunnen baseren voor het onthouden van zijn instemming. Ook de regeling van de duur van het verdrag is niet van voldoende betekenis om op grond daarvan medewerking te weigeren.
Zie ook