Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00457
07-10-1952
Samenvatting
Inleidende nota der adviescommissie inzake de vestiging ener Europese Politieke Gemeenschap, betreffende de aan deze onderneming eigen problematiek.
Het stuk is een uitvoerige beschouwing over de achtergronden van de EPG-conceptie. De EPG zal supranationaal zijn, moet uitgaan van hetzij een bondsstaat, danwel een statenbond. Zij wil alle lidstaten van de Raad van Europa gaan omvatten. Het stuk vergelijkt de EPG-conceptie met o.m. het ontstaan en inrichting van de Verenigde Staten. De Verenigde Staten wordt door de commissie gezien als een geschikt model voor een EPG.
Zie ook