Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00477
08-05-1953
Samenvatting
F657. Fock bespreekt de brief van Beyen van 7 mei alsmede het memorandum van 5 mei inzake de economische bevoegdheden van de EG, waaraan een aantal economische artikelen zijn toegevoegd.
1. Men kan zich de vraag stellen of het nodig is de artikelen te overleggen. Fock acht het nog te prematuur. Hij vreest dat het memorandum in de prullenmand verdwijnt en de discussie alleen nog maar gaat over de artikelen.
2. Fock vreest bovendien dat het later voor Nederland lastig zal worden om nog andere onderwerpen in de verdragsartikelen te laten opnemen. Indiening op dit moment is daarom gevaarlijk.
3. De artikelen voldoen niet aan de prealabele eisen die van het begin af aan door de Nederlandse regering gesteld zijn.
Zie ook