Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00494
28-02-1953
Actoren
Brief en verslag
Samenvatting
Verslag van de ministersconferentie van de zes Schuman-landen te Rome op 24 en 25 februari 1953.
Beyen kreeg de gelegenheid om het Nederlandse memorandum van 11 dec., de brief van 14 febr., en de nadere uitwerking in de nota van 18 febr. toe te lichten. (zie bijlage). Hij meldde ondubbelzinnig dat er in het Nederlandse parlement geen meerderheid voor het EPG-verdrag is, indien daarin niet tevens de taak om de economische integratie tot stand te brengen zou zijn omschreven. Nederland kreeg lof voor de voorstellen, maar de Franse en Duitse vertegenwoordigers betwijfelden of deze in het EPG-verdrag moesten worden uitgewerkt; kennelijk wilden zij de ratificatie van het EDG-verdrag niet in de waagschaal stellen door koppeling een een tariefgemeenschap.
Verder werden besproken de stand van de ratificatie van het EDG-verdrag, het ontwerp EPG-verdrag,

Bijgevoegd; memorandum van 14 februari; Resumé toelichting Beyen en Communiqué de presse.