Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00508
27-12-1954
Actoren
Brief en instructie
Samenvatting
Instructie voor de Nederlandse delegatie bij de besprekingen over de Wapenpool te Parijs.
Op 17 jan komen in Parijs vertegenwoordigers van de WEU-landen bijeen om de wenselijkheid van een wapenpool te bestuderen. Volgens de Franse idee├źn moet i.h.k.v. de WEU een agentschap worden opgericht, dat zich bezighoudt met de productie van wapens, met bestellingen bij de Europese wapenindustrie en met verdeling van de wapens over de deelnemende landen. Van Franse zijde wordt nauwelijks ontkend dat controle op de Duitse wapenindustrie en bescherming, c.q. uitbreiding van de Franse wapenindustrie de primaire doeleinden zijn.
Beyen ontwaart in de Franse politiek een gevaarlijke tendens om de WEU tot concurrerend orgaan van de NAVO te maken. Verruiming van Europese samenwerking op het gebied van voorziening in behoefte aan militaire goederen verdient overweging. Nederland is nu in de positie om zonder druk een positie in te nemen. Slechts zuiver economische overwegingen mogen in de onderhandelingen een rol spelen.