Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00541
29-09-1956
Samenvatting
F.1245. Fock meent dat de laatste nota van Spaak te vaag is en teveel tegemoetkomt aan de Franse wensen. W.b. de uitzonderingspositie van Frankrijk wordt geen vast tijdstip en geen concrete condities genoemd. Voorts meent hij dat Spaak tegemoet wil komen aan de Franse wens van een werkweek van 40 uur, iets wat door Nederland nog niet kan worden gevolgd. Voorts loopt Spaak wel erg oppervlakkig over de Franse eis de inwerkingtreding op te schorten indien de situatie in Algerije dit vereist. Dit is een tijdbom onder het verdrag.
Fock onderschrijft de nota van Van der Beugel (S00539).
Voorts biedt Fock aan om met Luns mee te gaan naar de conferentie, gezien de onervarenheid van Luns met de Europese materie.