Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Notitie nopens de geschillenregeling in een Europese Gemeenschap.
Op 21 mei is een werkstuk gereed gekomen waarin wordt voortgesteld aan het Hof een institutionele kamer te verbinden, die zich buigt over competentiezaken. Constitutionele kwesties zijn voor de rechtspraak van grote betekenis, hoewel de eindbeslissing een politieke daad is. Daarnaast zijn er belangen- en beleidsgeschillen. Deze zijn nog sterker van politieke aard. Hierin en bij de constitutionele geschllen ligt een belangrijke taak voor de Raad van Ministers.
Van Nispen meent dat deze kwesties niet alleen aan Buitenlandse Zaken moeten worden overgelaten. Hierover moeten deskundigen over volkenrecht en staatsrecht worden gevraagd, wellicht is een commissie ad hoc nodig.