Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00566
23-11-1953
Samenvatting
Verklaring van de werkgeversverbonden over het Plan-Beyen.
Het streven naar integratie van West-Europa is van essentieel belang voor de toekomstige ontwikkeling van het Nederlandse bedrijfsleven. Realisering van een gemeenschappelijke markt zal bijdragen aan verhoging en stabiliteit van de werkgelegenheid en van de levensstandaard in W-Europa. De verbonden betreuren het dat het ontwerp-statuut voor de EPG voor de eerste vijf jaren niet verder gaat dan de Gemeenschap bevoegd te verklarien om maatregelen tot realisering van de gemeenschappelijke markt met unanieme goedkeuring te nemen. Het plan-Beyen stelt daarentegen concrete maatregelen voor. Terecht ziet het plan in de coördinatie van de economische politiek de basis waarop de ontwikkeling van de Europese integratie zich kan ontwikkelen.