Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00573
22-08-1952
Samenvatting
Concept-notitie over Nederlandse deelname aan een Politieke Gemeenschap.
Volgens de notitie is het de vraag wat er met een politieke autoriteit bedoeld wordt. In Stikkers optiek is het een federatie met supranationale bevoegdheden. Deze is bedoeld voor een doelgemeenschap met een beperkt werkterrein. Voor een politieke gemeenschap met een breed terrein van overheidszorg is een confederatie meer van toepassing.
A) Een ambtelijke commissie zou na moeten gaan of het wenselijk en mogelijk is om de gezagsorganen van de KSG en EDG om te zetten in een politieke autoriteit en welke additionele bevoegdheden daaraan moeten worden toegekend.
B) Aan welke voorwaarden moet een politieke gemeenschap voldoen om een gemeenschappelijk buitenlands beleid en een gemeenschappelijke handelspolitiek te voeren.
C) In hoeverre kan de vorming van een politieke gemeenschap dienen tot het scheppen en in stand houden van een vrije markt en aan welke voorwaarden zou de constructie van zo'n gemeenschap moeten voldoen voor het totstandbrengen van de voor dit doel nodige voorzieningen op economisch, financieel en sociaal gebied.