Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00584
18-05-1953
Samenvatting
F665. Fock brengt verslag uit van de vergadering van de Commissie-Beyen (Adviescie voor Europese Integratie). Besloten is dat van der Beugel en Linthorst Homan naar Bonn, Brussel en Parijs gaan om op ambtelijk niveau de meningen te peilen over de Nederlandse economische integratievoorstellen, de reeds ontworpen economische artikelen in de Commissie verder zullen worden besproken en dat Buitenlandse Zaken een concept-instructie zal samenstellen voor de Nederlandse delegatie, die na de ministersbijeenkomst van 12 juni zal door onderhandelen op ambtelijk niveau. Voorts zal de economische subcommissie haar denkwerk voortzetten.