Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Brief begeleidt een (niet aangetroffen) afschrift van een aide-mémoire van de Britse ambassade van 6 september, waarin wordt aangedrongen de Raad van Europa nauw te betrekken bij de voorbereidende studie inzake de instelling van een Europese Politieke Autoriteit. Voorts wordt geopperd om de Assemblée Commune binnen de Raad van Europa te laten werken.
Voorts brengt de Britse regering naar voren welk gewicht zij zal hechten aan de besluiten van de ministersconferentie te Luxemburg, die naar de mening van de Britse regering van invloed zullen zijn op de houding van het Verenigd Koninkrijk t.a.v. Europese samenwerking.