Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00622
02-10-1953
Actoren
Verslag met bijlage(n)
Samenvatting
Economische Werkgroep van de EPG-conferentie te Rome, 2 oktober, vergaderingen redactiecommissie II en III.
Nederland tracht zich sterk te maken om vanaf het begin een laag tarief te houden en ook voor de andere landen aanvaard te zien. Bijgevoegd het rapport aan het Comité de Direction.