Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00627
31-05-1953
Actoren
Brief
Samenvatting
Samkalden stuurt uitvoerige brief aan Beyen over de concept-instructie voor de Nederlandse delegatie naar de EPG-conferentie te Rome, dd. 28/5 (niet opgenomen). In zijn ogen is de Uitvoerende Raad het belangrijkste orgaan van de Gemeenschap en niet het parlement. De samenstelling moet zo weinig mogelijk worden getrokken in de sfeer van de nationale politiek. Verder vindt Samkalden de bezwaren tegen rechtstreekse verkiezingen en een senaat niet doorslaggevend. Voorts gaat hij o.m. in op de positie van de overzeese gebiedsdelen en integratie van KSG en EDG.