Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Brief begeleidt verslag van de zitting van de Comité de Direction van de Commissie voor de EPG van 8 maart (op verslag staat foutief 8 februari).
Tjarda meent dat de resultaten beter zijn dan verwacht. De taak van de studiecommissie is volbracht en het moment is gekomen dat er principiële beslissingen op korte termijn kunnen worden genomen. Mochten de regeringen niet bereid zijn in de huidige politieke omstandigheden tot duidelijke uitspraken te komen, dan zou de oprichting van de EPG volgens Tjarda moeten wachten tot een gunstiger ogenblik. Voor de opdracht tot voortzetting van de werkzaamheden van de studiecommissie bestaat geen grond.
Op grond van het rapport concludeert Tjarda dat Nederland erin is geslaagd uit het isolement waarin het na Rome terecht was gekomen, te bevrijden. Dit zonder belangrijke concessies te doen. Frankrijk is op economisch terrein in een isolement terechtgekomen.
"Ik geloof met recht te mogen zeggen dat de medewerkers, die mij zijn ter beschikking gesteld, hun taak met succes hebben vervuld."

Bijlage: verslag van de Nederlandse delegatie in de Commissie voor de EPG (zitting 8 maart)