Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00654
27-10-1947
Samenvatting
Van 15 tot 25 oktober werden te Parijs opnieuw besprekingen gevoerd over reorganisatie van het Europees betalingsverkeer. Tussen de BLEU, Frankrijk, Italië en Nederland is overeenstemming bereikt inzake een concept-akkoord van monetaire samenwerking. De vier zijn overeengekomen dat zij in voorkomende gevallen zullen overgaan tot automatische compensatie van de saldi die zij in hun respectieve betalingsakkoorden aanhouden. De BIS te Basel zal als agent voor de betalingen fungeren. Tot het akkoord kunnen toetreden alle landen die door de vier ondertekenaars als medelid worden aanvaard. Aan vertegenwoordigers van de overige 16 landen die in Parijs aanwezig waren is meegedeeld dat hun toetreden op prijs wordt gesteld. Engeland en Denemarken hebben reeds belangstelling getoond.
Deze eerste poging tot inter-Europese monetaire samenwerking moet als belangrijk worden beschouwd. Het accoord vormt een grondslag waar stellig op kan worden voortgebouwd.