Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00670
27-05-1957
Actoren
Brief met bijlage(n)
Samenvatting
Free Trade Area.
Stikker (amb. Londen) geeft een uitvoerige beschouwing over de Britse positie in de onderhandelingen over een vrijhandelszone met de EEG. De Britten zien zich gedwongen zich neer te leggen bij het trage tempo van de Fransen (mede met het oog op ratificatie van het EEG-verdrag). Zelf hebben zij snelle resultaten nodig om in de binnenlandse politiek de belangstelling en het elan voor de nieuwe Europese instelling levendig te houden. Men begint wel te beseffen dat niet maar aan het oorspronkelijke denkbeeld van een louter industriƫle vrijhandelszone kan worden vastgehouden. Dit betekent m.n. opname van de landbouw. Mislukking van het vrijhandels-concept zou een politieke splitsing in Europa tot gevolg hebben. Voor Nederland, dat voor 20% van zijn uitvoer afhankelijk is van het Britse Gemenebest zou dat niet zonder gevolgen zijn.