Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00676
28-09-1957
Samenvatting
Weekverslag no. 7 van de Nederlandse Delegatie bij de Interimcommissie voor de EEG en Euratom, 27 en 28 september 1957.
Over de vrijhandelszone en de komende OEES-vergadering bestond grote onenigheid. De Fransen betoogden een volledige afbraak van de onderlinge handelsbelemmeringen alleen te kunnen accepteren als deze gepaard gaan met maatregelen op ander terrein. Nederland hield vast aan zijn voorstellen.
Voorts werd gesproken over de verhouding tot het GATT.
Het stuk bevat ook aantekeningen betreffende informele gesprekken. Van Belgische zijde werd gezegd dat de Fransen van hun kant geen verlangens hebben t.a.v. een vrijhandelszone en dus rustig afwachten en dat de Nederlandse delegatie het gevaar loopt de indruk te wekken dat Nederland economische concessies die het heeft gedaan t.a.v. de EEG wil pogen goed te maken in de vrijhandelszone. Deze houden wordt door de vijf anderen geenszins gewaardeerd.