Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00701
07-02-1948
Actoren
Aantekening
Samenvatting
Voorlopige opmerkingen over een West-Europees blok.
Voor een West-Europees pact in de vorm van een regionaal arrangement conform art. 52 van het VN-handvest komen uitsluitend in aanmerking Engeland, Frankrijk en de Benelux. Doel van het pact zou zijn handhaving van de internationale vrede en veiligheid. Voordelen zouden zijn snellere hulp bij aanval op één van de staten in afwachting van bijstand van de VN, hulp bij aanval indien VN-hulp achterwege zou blijven. Kern zal zijn de bijstandsplicht.
De reactie van het Nederlandse volk op het pact zal niet afwijzend zijn. Meer en meer blijkt de neutraliteitsidee te hebben afgedaan en het besef veld te winnen, dat slechts in grondige voorbereiding van onderlinge bijstand de mogelijkheid tot redding ligt. Wel moet vermeden worden dat het pact tegen de Sovjet-Unie gericht is. Dit kan het beste geschieden door het te richten tegen Duitsland.