Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00704
30-11-1949
Samenvatting
Verslag van de zitting van het Comité van Ministers en de Permanente Commissie van de Consultatieve Assemblée van de Raad van Europa, 3-5 november resp. 7-9 november 1949.
De besluiten van het Comité waren in zekere mate teleurstellend, zeker voor degenen die de Raad zien als het juiste middel voor de zo noodzakelijke eenwording van West-Europa. Het dualisme van de Raad van Europa, dat uit een parlementair en een gouvernementeel orgaan bestaat, blijft het voornaamste probleem. Met name de ijver van de Assemblée versterkt de controverse.