Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00710
16-05-1951
Actoren
Brief en verslag
Samenvatting
Verslag van de 8e zitting van het Comité van Ministers van de Raad van Europa, 2-4 mei 1951 te Straatsburg.
Geconcludeerd werd dat de ministers tot meer concessies bereid waren dan op grond van voorbesprekingen mocht worden verwacht. Gesproken werd o.a. over de herziening van het statuut (wijze van beslissingen nemen) en het vluchtelingenprobleem. Ook aan de orde kwam een voorstel van MacBride over de taken van de Raad van Europa. Volgens de Ierse minister had de Raad een specifieke taak bij het veroveren van de geestelijke loyaliteit van de volkeren aan beide zijden van het Ijzeren Gordijn aan het democratische ideaal en het leveren van een bijdrage aan de unificatie van Duitsland. Voorts moet een poging worden gedaan de volkeren aan beide zijden van het Ijzeren Gordijn nader tot elkaar te brengen. Besloten werd de voorstellen langs diplomatieke weg verder te behandelen.