Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00733
28-10-1947
Actoren
Brief en nota
Samenvatting
Brief en nota inzake een studiegroep voor een Europese Dounane-Unie. Op 10 november vindt in Brussel de eerste bijeenkomst plaats van deze groep. De groep werd in september in Parijs gevormd door 13 landen.
Van de zijde van de Benelux zal worden uiteengezet hoe hun douane-unie tot stand is gekomen, de moeilijkheden daarbij, die zich in nog sterkere mate zullen voordoen bij totstandkoming van een Europese douane-unie. Nagegaan zal moeten worden of voor alle landen of een deel ervan over bijv. 5 jaar door geleidelijke reducties tot een gemeenschappelijk tarief kunnen komen. Frankrijk en Italiƫ bestuderen reeds de mogelijkheid van een douane-unie en willen daarbij de Benelux betrekken. De Benelux heeft als organisator van de conferentie de Franse uitnodiging nog afgehouden. Frankrijk ziet niet veel heil in een Europese douane-unie. Over deelname van Engeland bestaat twijfel.
Een samengaan met Frankrijk en Italiƫ is voorshands niet aantrekkelijk, maar dit kan veranderen als ook de drie westelijke zones in Duitsland met de groep gaan samenwerken.