Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00735
24-04-1948
Actoren
Nota
Samenvatting
Economische Commissie van de Studiegroep voor een Europese Douane-Unie.
De commissie, die op 18 mei in Brussel bijeen zal komen, heeft tot taak de gevolgen te bestuderen welke het invoeren van een douane-unie heeft voor de economie van Europa en de deelnemende landen. De taak van de commissie zal zijn het opstellen van de productenlijst, het definitief opstellen van een vragenlijst tot het verkrijgen van gegevens t.a.v. de producten en het opstellen van werkhypothesen. De Benelux zal aanwezig zijn met een gemeenschappelijke delegatie.
Zie ook