Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Vergadering 26 augustus 1955
De deskundigenwerkgroep die aan de Commissie-Beyen rapporteert is uitgegaan van de volgende veronderstellingen: I Het vraagstuk van de gemeenschappelijke markt moet alle andere punten van de resolutie van Messina overheersen, wellicht m.u.v. die van de nucleaire energie. II Zou onverhoopt in Brussel geen positief rapport over de gemeenschappelijke markt worden bereikt, dan zou kunnen worden nagegaan hoe de andere punten van Messina tot positieve eigen voorstellen zouden kunnen leiden. III Er zal verschil moeten worden gemaakt tussen enerzijds de band tussen alle ter conferentie vertegenwoordigde landen en organisaties en anderzijds de samenwerking van de zes; temeer daar de Engelsen dit toejuichen. IV Voorlopig gaat de aandacht vooral naar de opzet tussen de zes. V Brussel blijft voorlopig een studieconferentie, zodat Nederland zich voorlopig nog niet hoeft vast te leggen.
De werkgroep nam de volgende vragen door: 1) tarieven en contingenteringen, 2) harmonisatieproblemen, 3) de fondsen, 4) het sociale vraagstuk, 5) transport, 6) klassieke energie. De resultaten zijn bijgevoegd.