Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00778
16-02-1956
Samenvatting
Integratieconferentie te Brussel.
In de ministersbijeenkomst gaf Spaak een mondeling overzicht, berustend op de door hem voorbereide stukken. Hij hoopt tegen 15 maart zijn rapport te kunnen uitbrengen en verwacht spoedig daarna een ministersconferentie. Geopperd werd de mogelijkheid om ook de ministers van Economische Zaken aanwezig te laten zijn. Voorts wil Spaak op korte termijn naar Den Haag komen om te spreken over het buitentarief, waarover de Nederlandse voorstellen tot een geschil hebben geleid dat op delegatieniveau onoplosbaar is. Het is wenselijk snel hierover een stafbespreking te wijden.