Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00810
09-02-1957
Samenvatting
F1305. In sommige bladen heeft de mededeling gestaan dat het de bedoeling is Kohnstamm t.z.t. te benoemen tot lid van de Europese Commissie voor Euratom. Fock wil hier op voorhand ten zeerste voor waarschuwen. Indien Kohnstamm door Nederland zou worden voorgedragen, zo zou het in elk geval zeker zijn, dat - mochten ooit specifiek Nederlandse belangen aan de orde zijn - deze NIET door Kohnstamm zouden worden verdedigd. M.a.w.: wij zouden de weinige invloed, welke wij nog zouden kunnen hebben, door een dergelijke benoeming vergooien.
Tegenover een kandidatuur van Spierenburg voor de Europese Commissie Gemeenschappelijke Markt denkt Fock daarentegen aanmerkelijk positiever.