Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00827
05-08-1955
Samenvatting
Brusselse studieconferentie over de Resolutie van Messina. Commissie voor de Gemeenschappelijke Markt. Algemeen overzicht der 'eerste lezing'.
De Nederlandse vertegenwoordigers zijn tot dusverre vrij positief, wat o.m. voortkomt uit het feit dat niet te strak wordt vastgehouden aan nationale instructies, zoals in 1954 bij de EPG het geval was. Wel bleven een aantal Franse eisen (zoals t.a.v. het buitentarief) voor Nederland onaanvaardbaar.