Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00837
29-06-1956
Samenvatting
Weekverslag no. 1 (26-29 juni 1956) van de Nederlandse delegatie bij de Intergouvernementele Conferentie voor de oprichting van een Gemeenschappelijke Markt en Euratom.
Op de eerste bijeenkomst werden besluiten genomen over de organisatie van de conferentie. Deze zal bestaan uit een Comité van Delegatiechefs, twee werkgroepen (Gemeenschappelijke Markt en Euratom) en een Redactiegroep. De werkgroepen zullen verdragsteksten opstellen op basis van het Spaak-rapport. In de Werkgroep Gemeneenschappelijke Markt zette Homan uiteen dat de formule in het rapport over harmonisatie van de sociale wetgeving het resultaat was van een compromis en dat een nadere precisering nodig zal zijn.