Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00854
06-12-1956
Samenvatting
Weekbericht no. 18 (3-6 dec. 1956).
In het Comité Hoofden van Delegatie werd gesproken over afbraak interne tarieven en contingenten, readaptatiefonds, concurrentie, de OEES-Vrijhandelszone. Linthorst Homan had een afzonderlijk gesprek met de Duitsers en Fransen inzake het buitentarief. Duidelijk werd dat de officiële standpunten weinig ruimte lieten voor een compromis en dat er achter de schermen nieuwe denkbeelden werden uitgewerkt. Margeaantekening Fock: "Hier zitten vermoedelijk Monnet met satelliet Kohnstamm achter!"
De Werkgroep Marché Commun sprak over het buitentarief, subsidies, betalingsbalans, investeringsfonds, landbouw.
De Werkgroep Overzeese Gebieden kwam voor het eerst bijeen. Nederland stelde concrete vragen aan de orde t.a.v. het Frans-Belgische voorstel. In de Groupe Restreint Verkeer werd gesproken over vervoertarieven.
Bijgevoegd: Weekbericht 18a met kort verslag van de bespreking met OEEC-delegatie over verhouding douaneunie-vrijhandelszone.