Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00858
12-01-1957
Samenvatting
Weekbericht no. 22 (7-12 jan. 1957)
In de werkgroep gemeenschappelijke markt werden de migratie-artikelen behandeld. Aan het eind van de overgangsperiode moet een vrijhe migratie van werknemers een feit zijn. Voorts was de vrijmaking van het dienstenverkeer en het kapitaalverkeer aan de orde. De onderhandelingen over het buitentarief kwamen in een impasse terecht.
Weekbericht 22a handelt over de vergadering van delegatiehoofden. Aan de orde kwamen de voortgang in de werkgroepen Euratom, Marché Commun, handelspolitiek.
Weekbericht 22b handelt over de voortgang inzake landbouw in de Werkgroep Gemeenschappelijke Markt inzake landbouw, investeringsbank en betalingsbalans.