Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00871
04-07-1956
Samenvatting
Weekverslag no. 2 (3-4 juli 1956)
De Werkgroep Euratom begon met de eerste lezing van het ontwerp voor de eerste twee titels van het Euratom-verdrag. Van Franse zijde werd betoogd dat de opzet teveel lijkt op de EGKS- en EDG-verdragen, waardoor uit politiek-psychologisch oogpunt de indruk wordt gewekt dat Euratom een soort revanche op de EDG was. De Franse delegatie gaf aan wat wel de opzet zou kunnen zijn.
Een belangrijke kwestie was de bevoorrading van kernbrandstoffen. Frankrijk meende dat Euratom hierin in tot een zekere mate onafhankelijk moet worden. Daarom moet er inzicht komen in de eigen productiecapaciteit en de importmogelijkheden. De Duitse delegatie nam m.b.t. het monopolie een afwijkend standpunt in dat principieel afweek van het rapport-Spaak en het daarop gebaseerde concept-verdrag. Euratom moet een rol spelen als bemiddelaar tussen vraag en aanbod, zonder gedwongen karakter.