Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00890
08-05-1951
Actoren
Aantekening
Samenvatting
Samkalden stelt voor in het concept aide mémoire bij de REA-nota van 7 mei een alinea toe te voegen waarin aanbevolen wordt de genoemde ministersconferentie te doen plaatsvinden zo spoedig mogelijk na ratificatie van het EGKS-verdrag. Dit heeft als voordeel dat de Franse regering ontkomt aan de druk om de landbouwintegratie in de OEEC te behandelen, wat mee zou brengen dat Monnet, voor wie behandeling buiten de OEEC een condition sine qua non is, zijn medewerking aan het Franse plan niet zal geven. Met het uitstel speelt Nederland de Franse kaart. Het voordeel is dat een behandeling in de OEEC thans vermeden wordt en daardoor de medewerking van Monnet openhoudt.