Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00917
09-02-1955
Actoren
Memorandum
Samenvatting
Door de val van Mendès-France zullen ongetwijfeld nieuwe verwachtingen verwekt. Niet alleen in Frankrijk, maar ook elders zal dit het geval zijn m.b.t. de supranationale benadering van Europese problemen.
Eschaurier wijst erop dat de Franse aarzelingen van voor het aantreden van MF al te gemakkelijk zijn vergeten. Hij heeft vernomen dat er reeds gedachten spelen van een 'voor-integratie-verdrag' naar analogie van de voor-unie van de Benelux. De ervaringen wezen juist uit dat men het risico loopt van een lege schaal zonder economische inhoud.
Aan de posten is geseind dat het Nederlandse standpunt inzake de wenselijkheid van verdere economische en politieke integratie van Europa ongewijzigd is.
Voorts maakt Eschaurier melding van de perikelen rond het voorzitterschap van de Hoge Autoriteit van de EGKS.