Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00919
19-01-1955
Samenvatting
Tuyll doet verslag van zijn onderhoud met de Amerikaanse ambassadeur over de Franse voorstellen inzake de wapenpool. De Amerikaanse regering acht samenwerking in Europa op het gebied van wapenproductie en wapenstandaardisatie op zichzelf nuttig. Indien deze samenwerking zou worden gegoten in een vorm die de integratiegeachte in Europa zou kunnen bevorderen, zou dit toe te juichen zijn. Zij vreest echter dat de Fransen toch een verband gaan leggen met de ratificatie van de Parijse akkoorden. Dit is van zo'n groot belang dat alles moet worden voorkomen dat het Mendès-France een argument kan geven om de ratificatie uit te stellen. De Amerikanen zullen daarom vooralsnog geen steun uitspreken voor de wapenpool-plannen.
De Amerikaanse regering roept de aan de wapenpool-besprekingen deelnemende landen op deze met een open mind te voeren om de goede gedachten uit het Franse plan te lichten en te gebruiken op constructieve wijze.
Tuyll heeft de ambassadeur verzekerd dat het Nederlandse standpunt vrijwel identiek is.