Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00934
15-05-1955
Actoren
Memorandum
Samenvatting
Beyen doet verslag van zijn gesprek met Spaak en Bech te Brussel op 10 mei.
Hier werd uitvoerig gesproken over de opvolging van Monnet. Spaak meende dat hierover na de aanvaarding van de Parijse protocollen moet worden gesproken. Hij meende dat het voor Monnet onmogelijk was om op zijn ontslag terug te komen, tenzij er merkbare veranderingen waren in de houding van de Franse regering inzake het integratievraagstuk. Het gaat er niet om bepaalde voorwaarden van Monnet te aanvaarden m.b.t. de verdere gang van de Europese integratie. Beyen verklaarde nadrukkelijk dat zijn idee├źn niet met die van Monnet samenvielen.
Mocht Monnet niet op zijn besluit terugkomen, dan stelt Spaak voor aan de Franse regering mede te delen, dat men wel bereid is een Fransman als president te aanvaarden, maar alleen als zij komen met iemand van statuur. Lukt dat niet, dan komt een Duitser in aanmerking.