Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00938
17-05-1947
Actoren
Aantekening
Samenvatting
Verslag van de bijeenkomst van de Conseil Tripartite te Genève d.d. 12 en 13 mei 1947.
De resultaten van de vergadering waren tamelijk onbelangrijk. De Franse voorzitter van de Commission des Contacts Agricoles sprak terloops over een 'union douanière' tussen de betrokken landen. Omdat deze daarna de vergadering verliet was het niet mogelijk om de kwestie van een eventuele douane-unie met Frankrijk scherp te stellen.