Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00948
16-04-1955
Actoren
Memorandum
Samenvatting
853. Ons KSG-initiatief en de OEEC.
In OEES-kringen is ongerustheid ontstaan over eventuele initiatieven van Beyen en Spaak. Men was bevreesd dat de zes terreinen zouden betreden die ook in de OEES aan de orde zijn. Volgens Van der Beugel moet worden geantwoord dat een ministersconferentie van de zes de samenwerking weer op gang moet brengen. De vorm is nog onbekend. Nederland blijft streven naar een supra-nationale oplossing van de economische problemen in Europa. Van Duitse zijde is echter bekend dat deze plannen zullen stuiten op verzet van o.m. Erhard. Het is onwaarschijnlijk dat zij het initiatief zullen nemen.