Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00966
18-04-1957
Actoren
Memorandum
Samenvatting
40. Na.v. de discussie in de ministerraad heeft Van der Beugel een nota toegezegd. De volgende gedachten zullen in de nota verwerkt worden:
1) De opmerkingen van Mansholt over het multilaterale karakter van de regelingen wil hij overnemen.
2) W.b. de problematiek van de vrijhandelszone zijn drie gevallen te onderscheiden: a) problemen die typisch aan de vrijhandelszone vastzetten, zoals de origine-bepaling, b) vraagstukken, welke gedekt worden door het verdrag en waarbij er sprake is van een verdragsverplichting, de we op ons genomen hebben, c) de vraag of we in de vrijhandelszone bepaalde dingen moeten verlangen, die in het verdrag voor de gemeenschappelijke markt zijn opgenomen, hoewel zulks niet absoluut noodzakelijk is. Bv. Harmonisatie, investeringsfonds, speciaal regime, overgang naar tweede etappe etc. Van der Beugel meent dan men moet trachten te streven naar een gemeenschappelijk standpunt, maar dat als dat niet lukt actief kan worden meegewerkt aan alternatieve oplossingen.
3) De Engelsen moeten begrijpen dat ze niet zonder verplichtingen dezelfde rechten kunnen verkrijgen als de zes.
4) Tot slot moet in de nota duidelijk tot uitdrukking komen welk een eminent belang Nederland hecht aan de totstandkoming van een vrijhandelszone.
Zie ook