Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01014
07-04-1955
Samenvatting
274. Europese economische integratie.
N.a.v. memo Van der Beugel meent Bot dat het initiatief om het integratieprobleem internationaal aan de orde te stellen politiek opportuun is. Alleen in een geïntegreerde belangengemeenschap kunnen nationale tegenstellingen worden overbrugd c.q. geëlimineerd, waardoor aan Europa een reële politieke en economische basis kan worden gegeven. Dit is op het moment politiek gewenst. Op deze wijze kan worden voorkomen dat Duitsland nog gehoor geeft aan een Russische neutraliteitsoproep. Economische is het stellen van het probleem in zijn totaliteit eveneens juist en noodzakelijk, omdat alleen door het scheppen van een gemeenschappelijke markt de Europese levenspeil kan worden verbeterd.

Op ex. memo in inv.no. 18685 schrijft Beyen bij punt 7a: "ik voel meer voor een parlementaire werkgroep."
Zie ook