Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01029
15-03-1957
Actoren
Memorandum
Samenvatting
451. Kymell vraagt met het oog op de behandeling van het verdrag voor de gemeenschappelijke markt aandacht voor de punten die Luns aan de orde zou kunnen stellen. Deze behelzen o.m.: 1) de nog openstaande punten (.o.a. de zetel van de EEG), 2) verhouding tot het GATT, 3) de kosten van uitvoering van de verdragen, 4 en 5) de inhoud van het verdrag.