Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01064
21-09-1955
Actoren
Memorandum
Samenvatting
1920. Bezoek Bn Snoy.
Tijdens het bezoek van Snoy werd duidelijk dat de Belgen het wat de institutionele kant met Nederland eens zijn, maar er bijzonder prijs op stellen dat Nederland de kastanjes uit het vuur haalt. Snoy vertelde dat Spaak dit als voorzitter niet zal doen om de Fransen niet af te schrikken. Van der Beugel merkte op dat wij op ons standpunt blijven staan, maar rekenenden op steun van Belgische zijde. Voor Nederland is het een conditio sine qua non dat de gemeenschappelijke markt slechts kan functioneren indien een boven-nationale autoriteit bepaalde in het verdrag omschreven taken krijgt. Van der Beugel kreegt de indruk dat de Belgen in deze 'soft' zijn.