Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01094
03-12-1956
Samenvatting
Coördinatiecommissie voor Integratie, 3-12-56.
- Frankrijk wenstr het in eigen land gewonnen splijtbaar materiaal bij voorrang voor eigen behoeften te reserveren. De kwestie zal tzt in een notitie uiteengezet worden.
- Besproken wordt het concept voor de ministerraad over het buitentarief. De commissie meent dat de delegatie zich voorlopig achter de Duitse voorstellen dient te scharen. De minjsterraad zal duidelijk worden gemaakt dat aanvaarding van dit voorstel wel voor enige sectoren van het bedrijfsleven nadelige gevolgen zal hebben.
- T.a.v. het readaptatiefonds zal Homan zich in Brussel voorlopig baseren op het ingenomen Nederlandse standpunt. Verwacht wordt dat het Duitse voorstel niet door alle delegaties zal worden gesteund.
- T.a.v de free trade area-besprekingen in Parijs wordt gesproken over de vraag of de zes altijd één lijn moeten trekken tav vraagstukken, waarover reeds in Brussel een oplossing is gevonden en over de onaanvaardbaarheid van uitsluiting van de landbouw in de free trade area.
Zie ook