Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Coördinatiecommissie voor Integratie, 7-1-1957.
Liberalisatie van het kapitaalverkeer. Volgens de commissie is het Nederlandse regime liberaler dan dat in de andere landen, zodat de bijzondere Nederlandse wensen niet op grote moeilijkheden zal stuiten.
Gesproken wordt over de voorbereiding van de komende ministersconferentie te Brussel.
- Inzake de Investeringsbank is minister Hofstra bereid zich te verenigen met een verhoging van het gestorte kapitaal van 20 naar 25% van het basiskapitaal.
- De commissie meent dat het monopolie van Euratom niet nog verder moet worden uitgehold. De voorgestelde regeling voor de voorziening van splijtstoffen moet maar geaccepteerd worden, zolang het agenschap Nederland niet kan dwingen af te zien van goedkope grondstoffen uit derde landen, en mits de kwestie van de eigendommen van de nucleaire producten behoorlijk geregeld wordt.