Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Coördinatiecommissie voor Integratie, 3-9-1956.
2. Het karakter van de SER-commissie voor integratie zal enigszins afwijken van de gebruikelijke SER-commissies en meer het karakter van een gesprekscentrum hebben.
4. Besproken wordt de nota van Sociale Zaken inzake harmonisatie. De Coördinatiecommissie is verdeeld. Een deel meent dat het ongewenst zou zijn van het tot nu toe ingenomen standpunt af te wijken en in dit stadium enige concessie te doen, een ander deel meent echter dat aan de argumenten in de nota een zodanige betekenis moet worden gehecht, dat er aanleiding is de Nederlandse woordvoerder te machtigen een soepeler standpunt in te nemen.
5. T.a.v. het Russische voorstel tot samenwerking op het gebied van kernenergie deelt de voorzitter mee, dat het regeringsstandpunt is dat dit in de NAVO in discussie moet worden gebracht.
Zie ook