Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01117
14-11-1956
Samenvatting
Advies inzake het investeringsfonds.
In het rapport-Spaak wordt gesteld dat de instelling van een investeringfonds nodig is, ten einde de voorwaarden te verzekeren voor een evenwichtige ontwikkeling van de gemeenschappelijke markt. De SER-commissie kan zich hiermee verenigen. Zij beschouwt de instelling van zo'n fonds als uitermate waardevol voor zowel de totstandkoming van de gemeenschappelijke markt als voor het goed functioneren van deze markt. De commissie kan zich ook verenigen met de beoogde doelstelling. Wel meent zij dat de naam Investeringsbank beter op zijn plaats is.