Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Coördinatiecommissie voor Integratie, 19-11-1956.
Homan doet verslag van de besprekingen van de delegatiehoofden over het akkoord van Adenauer en Mollet van 6 nov. Hij deelt mee zich verzet te hebben tegen het Frans-Duitse voorstel in een perscommuniqué bekend te maken, dat de delegaties het akkoord goedkeurden, daar deze goedkeuring alleen op ministerieel niveau kan worden gegeven. Voorts meldt hij dat hij een krachtig geluid heeft laten horen tegen het voorgestelde Franse uitzonderings-régime. Men kwam overeen dat de Nederlandse delegatie z.s.m. in een nota haar opvattingen inzake de procedure tot afschaffing van het uitzonderingsregime zal uiteenzetten. De commissie keurt het beleid van Homan goed. Homan zal een nota voor Brussel gaan opstellen.
De Frans-Belgische voorstellen inzake de overzeese gebieden zullen eerst bestudeerd worden in de commissie-Bot.
De onzekerheid over het standpunt van de zes inzake de afbraak van de binnentarieven en de organisatie van de landbouwmarkten heeft een nadelige invloed op de besprekingen te Parijs over een vrijhandelszone.