Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Advies van de Raad van State betreffende het wetsontwerp tot goedkeuring van het op 27 mei 1952 te Parijs ondertekende EDG-verdrag.
De raad concludeert dat hoewel de vorming van een geïntegreerde defensiegemeenschap voordat een politieke integratie heeft plaats gehad, grote bezwaren met zich zal meebrengen en hoewel anderzijds de mogelijkheid van een politieke integratie mede bepaald zal worden door de oplossing van moeilijkheden op het gebied van economie, landbouw, sociale toestanden etc. is de noodzaak van een spoedige inschakeling van W-Duitsland zo evident dat over al deze bezwaren moet worden heengestapt. Dit betekent niet dat men enthousiast zou moeten zijn over het voorstel en als één van de eersten tot ratificatie moet overgaan.
Zodra de grondwetswijziging, met daarin een aanvulling van de bepalingen betreffende de buitenlandse betrekkingen, wet zal zijn geworden, zullen zich mogelijke grondwettelijke bezwaren niet meer verzetten tegen aanvaarding van het verdrag.

Bijgevoegd minderheidsadvies J.W. Meyer Ranneft en W.F. Schokking. Beiden menen dat het verdrag de vitale belangen van Nederland schaadt en vrezen dat de Franse poging om toekomstige Duitse overheersing te voorkomen tot mislukken gedoemd is.