Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Jitta meent dat met de jongste kabinetscrisis in Franrkijk de EDG nog allerminst is bijgezet en begraven, zoals de pers schreef. Wel gaat de trend nu in de richting van een Europees leger met nationale contingenten. Van Nederlands oogpunt is deze ontwikkeling alleen maar toe te juichen, omdat het tal van gekunsteldheden en complicaties opheft en ook omdat met het prijsgeven van een zeer sterk doorgevoerde integratie een basis wordt geschapen om Engeland tot een nauwere samenwerking met de EDG te bewegen.

Drees tekent aan dat hij geneigd is te geloven dat de EDG voorlopig van de baan is en dat nu de weg vrij wordt gemaakt van opname van Duitsland in de NAVO.