Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Nota inzake de organisatie van het Commissariaat der Europese Defensiegemeenschap.
Het uitgangspunt van de Nederlandse delegatie in Parijs is de wens de collegialiteit in het Commissariaat zoveel mogelijk tot haar recht te doen komen. De Nederlandse regering heeft tijdens de onderhandelingen sterk aangedrongen op instelling van dit college in plaats van één commissaris. Ze trekt nu de lijn door, ten einde te voorkomen dat de in het verdrag vastgelegde collegialiteit wordt uitgehold. Uitholling zou geschieden indien de taakveredeling tussen de commissarissen zo ver wordt doorgevoerd dat ieder een eigen bevoegdheid zou krijgen.