Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01181
26-09-1955
Samenvatting
352. Franse houding inzake integratie.
Bot deelt de ongerustheid van Van der Beugel inzake de Belgische houding t.a.v. het supranationale karakter van de gemeenschap. Hij meent dat het wenseliijk is als DGEM in zijn antwoord aan Snoy duidelijk zou maken dat naar Nederlandse opvatting een gemeenschappelijke markt zonder supranationale organen een onmogelijkheid is en blijft. Wellicht zou het zin hebben over dit punt op korte termijn op ministerieel niveau overleg te voeren tussen de Benelux-regeringen, teneinde overeenstemming te bereiken over de doelstellingen en de te volgen taktiek. In ieder geval moet worden voorkomen dat de Fransen of Duitsers een wig drijven dussen de Benelux-landen.