Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01189
23-05-1955
Actoren
codetelegram
Samenvatting
In het codetelegram aan Washington wordt de achtergrond van het Benelux-initiatief uiteengezet. Na de ratificatie van de Parijse akkoorden was het moment gekomen om een nieuwe poging te ondernemen tot reactivering van het Europese integratieproces. Het is nu het juiste en laatste moment om de Bondsrepubliek zo nauw mogelijk aan het Westen te binden en haar de mogelijkheid te ontnemen tot het voeren van een neutraliteitspolitiek naar Oostenrijks voorbeeld. Daarnaast golden de algemene economische overwegingen die ook reeds ten grondslag lagen aan het plan-Beyen.
Gesteld wordt dat de verwerping van de EDG het integratieproces heeft gezuiverd van complicerende elementen, zodat nu de economische integratie op haar eigen merites kan worden beoordeeld.